Лекарство агонист е химикал, който имитира естественото свързване със специфичния рецептор. По този начин, свързването на лекарството агонист води до подобен биологичен ефект както естественото вещество, с което се свързва рецептора. Агонистът се свързва със същото място, като това на естествения лиганд. По този начин, в отсъствието на естествения лиганд, агонистичните лекарства са способни да осигурят пълен или частичен отговор.

Следваща статия: Актин
Сподели: