Ацетилхолинът действа както върху мускариновите, така и върху никотиновите рецептори.

Никотиновите рецептори принадлежат към лиганд-зависимата йонна фамилия рецептори. Те се стимулират от ацетилхолина и никотина. Разположени са в мускулните влакна в зоната на нервно-мускулните връзки и автономните ганглии както на симпатиковата, така и на парасимпатиковата нервна система.

Никотинови ефекти на ацетилхолина са:

  • Мускулна фасцикулация: отпусната парализа;
  • Сърдечно-съдови ефекти: тахикардия (ускорена сърдечна дейност), която може да прогресира до брадикардия (намалена сърдечна честота) от противоположните ефекти на стимулирането на мускариновите и никотиновите рецептори.
Следваща статия: Пареза и парализа
Сподели: