Говорните нарушения, при които е засегнато качеството на гласа, се определят като дисфония. Към нея се отнасят:

  • Тих или силен глас.
  • „Стегнат“ или „стържещ“ глас поради спастичност на гласовата мускулатура.
  • Накъсване на тона или монотонен глас поради тремор или спастичност на гласовата мускулатура.
  • Хиперназалност на гласа (т. нар. носово говорене), което се причинява от слабост или липса на координация на мекото небце.
  • Дрезгавост на гласа, причинена от гласните струни със стягане на ларинкса по време на говор.
Следваща статия: Екзацербация
Сподели: