Период от време, когато симптомите на миастения гравис изчезват напълно, или с по-малка доза от лекарствата или без лечение.

Следваща статия: Рефлекс
Сподели: