централна нервна система

Какво е централна нервна система?

Централната нервна система е подробно изучавана от анатоми и физиолози, но все още има много неразкрити тайни. Тя контролира нашите мисли, движения, емоции и желания, но също така контролира дишането, сърдечната честота, отделянето на някои хормони, телесната температура и много други.

Мозъкът се разполага в кухината, която е формирана от черепните кости, а гръбначният мозък се намира в прешленната кухина на гръбначния стълб.

Малко прекалено опростено е да се каже, че ЦНС е това, което е вътре в тези две кухини, а ПНС е тази част от нервната система, която е извън тях, но все пак това е добра ориентация да се разбере къде е ЦНС и къде ПНС. 

ЦНС е командното и координиращо място на организма, което получава и обработва входящата информация и определя реакция като отговор на получената информация.

Какво е периферна нервна система?

Периферната нервна система е наречена така, защото се намира в периферията. ПНС отговаря за пътя, по който информацията се провежда до ЦНС и от ЦНС до съответните места, които трябва да реагират.

ПНС се състои от неврони и от частите на невроните, които са извън ЦНС, тя включва сетивни и двигателни неврони. Сетивните неврони доставят сигнали до ЦНС, а двигателните неврони изнасят сигнали от ЦНС.

Следваща статия: LRP4
Сподели: