Kv1.4 е обозначението за зависим от калий канал в обвивката на невроните, т.е. тези канали контролират пресинаптичното освобождаване на ацетилхолин. Този тип канали се намират и в скелетните и в сърдечните мускули.

По отношение на този тип антитела до момента е установено следното:

  • При японски МГ популации, тези антитела присъстват при 11–18% от пациентите и тяхното наличие е свързано с тежки симптоми, миастенни кризи и тимом (1,2,3).
  • При 11–27% от положителните за Kv1.4 антитела японски пациенти с МГ е имало клинично съмнение за миокардит, чието клинично начало винаги е било предшествано от откриване на Kv1.4 антитела.
  • При пациенти от бялата раса, този тип антитела се установяват основно при жени с МГ с късно начало и с леки симптоми.

Следователно изглежда, че само в японските популации, Kv1.4 антителата са важен биомаркер, показващ повишен риск от миокардит или сърдечна дисфункция при пациенти с МГ.

Литература

  1. Suzuki S, Satoh T, Yasuoka H, Hamaguchi Y, Tanaka K, Kawakami Y, et al. Novel autoantibodies to a voltage-gated potassium channel Kv1.4 in a severe form of myasthenia gravis. J Neuroimmunol. (2005) 170:141–9.
  2. Suzuki S, Utsugisawa K, Yoshikawa H, Motomura M, Matsubara S, Yokoyama K, et al. Autoimmune targets of heart and skeletal muscles in myasthenia gravis. Arch Neurol. (2009) 66:1334–8.
  3. Suzuki S, Baba A, Kaida K, Utsugisawa K, Kita Y, Tsugawa J, et al. Cardiac involvements in myasthenia gravis associated with anti-Kv1.4 antibodies. Eur J Neurol. (2014) 21:223–30. 
  4. Romi F, Suzuki S, Suzuki N, Petzold A, Plant GT, Gilhus NE. Anti-voltage-gated potassium channel Kv1.4 antibodies in myasthenia gravis. J Neurol. (2012) 259:1312–6.
Следваща статия: Атаксия
Сподели: