хемокини

Хемокините са малки секреторни белтъци с молекулна маса 6-14 килодалтона. Те се образуват в различни типове клетки по време на възпалителния отговор.

Чрез тези белтъци се въздейства върху лимфоцитите, те се привличат в мястото на възпаление и започват да се освобождават ензими, да се образуват свободни радикали, да се пренарежда цитоскелета и т.н. Основната функция на хемокините е да привличат определени имунни клетки към местата в тялото, които в момента са подложени на по-високо ниво на защита срещу инфекциозни натрапници. Това прави имунния отговор по-ефективен. В повечето случаи, хемокините също така гарантират, че се развиват значителни възпалителни реакции, за да се предотврати инфекцията. 

Следователно хемокините са про-инфаматорни молекули (стимулиращи възпалението) и се намесват в патологията на автоимунните, алергичните, злокачествените и др. заболявания.

В едно проучване от 2014 година е направен опит за установяване на хемокиновия профил при пациенти с миастения гравис, позитивни за антетила срещу ацетилхолиновия рецептор (1). Установено е значително увеличение на нивата на IL-15 (интерлевкин 15) и VEGF (съдов ендотелен растежен фактор) и значително намаляване на нивата на IL-4 (интерлевкин 4), както и значително увеличение на IL-8 (интерлевкин 8), еотаксин и привличащите моноцити хемокини (MIP-1α и MIP-1β) при пациенти с миастения гравис с тимом.

Тези проучвания са важни, защото терапията с антицитокини може да има потенциал при лечението на миастения гравис

Литература

  1. Uzawa A, Kawaguchi N, Himuro K, Kanai T, Kuwabara S. Serum cytokine and chemokine profiles in patients with myasthenia gravis. Clin Exp Immunol. 2014;176(2):232-237.

 

Следваща статия: Централна нервна система
Сподели: