Рапсин е вътреклетъчен мускулен протеин, който действа като скеле, свързвайки вътреклетъчния домен на ацетилхолиновия рецептор с цитоскелета на клетката. Поради това, в голяма степен от рапсина зависи групирането на рецепторите в нервно мускулния синапс.

Антитела срещу рапсин се откриват при до 15% от пациентите с миастения гравис (1):

  • към момента липсват данни за това дали наличието на тези антитела показва по-леко или по-тежко заболяване;
  • този тип автоантитела се установяват и при други автоимунни болести, напр. системен лупус (2).

Това са причините да се счита, че тези антитела няма диагностична и прогностична стойност при миастения гравис.

Литература

  1. Agius MA, Zhu S, Kirvan CA, Schafer AL, Lin MY, Fairclough RH, et al. Rapsyn antibodies in myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. (1998) 841:516–21.
  2. Agius MA, Zhu S, Aarli JA. Antirapsyn antibodies occur commonly in patients with lupus. Ann N Y Acad Sci. (1998) 841:525–6.  
Сподели: