централна нервна система

Титинът е нишковиден вътреклетъчен протеин. Той е най-голямата протеинова верига в тялото, с повече от 34 000 аминокиселини и молекулно тегло между 3000 и 4200 килодалтона (1). Този протеин действа като голяма гумена лента в мускулите - в единия си край е прикрепен към Z-диска на мускулното влакно, който се формира от организацията на тънките актинови нишки, а другият край е прикрепен към М-линията, която се формира от организацията на по-дебелите миозинови нишки. Така титинът поддържа целия контрактилен апарат (апарата за свиване на мускула) в правилната форма, докато мускулът се огъва.

Автоантителата срещу титин се свързват със специфична зона на титина, която съответства на 1% от масата му. Тази зона има молекулно тегло 30 килодалтона и е известна като MGT30 (2). Титиновите антитела понастоящем се откриват предимно при рутинна диагностика с помощта на налични в търговската мрежа ELISA комплекти с MGT30 домейн:

  • 20–40% от всички пациенти, положителни за антитела срещу ацетилхолин рецептора, имат позитивност и за титинови антитела, като обаче тези автоантитела са налични при само 6% при формите с рано начало и 50–80% при формите с късно начало.
  • При пациенти с МГ с рано начало, наличието на титинови антитела насочва към тимом (3).
  • Наличието на антитела срещу титина във всички възрастови групи изглежда е свързано с по-тежка проява на симптомите (4), въпреки че тази връзка не е потвърдена от всички проведени проучвания.

Литература

  1. Bang ML, Centner T, Fornoff F, Geach AJ, Gotthardt M, McNabb M, et al. The complete gene sequence of titin, expression of an unusual approximately 700-kDa titin isoform, and its interaction with obscurin identify a novel Z-line to I-band linking system. Circ Res. (2001) 89:1065–72.
  2. Gautel M, Lakey A, Barlow DP, Holmes Z, Scales S, Leonard K, et al. Titin antibodies in myasthenia gravis: identification of a major immunogenic region of titin. Neurology. (1993) 43:1581–5.
  3. Choi Decroos E, Hobson-Webb LD, Juel VC, Massey JM, Sanders DB. Do acetylcholine receptor and striated muscle antibodies predict the presence of thymoma in patients with myasthenia gravis? Muscle Nerve. (2014) 49:30–4.
  4. Somnier FE, Engel PJ. The occurrence of anti-titin antibodies and thymomas: a population survey of MG 1970–1999. Neurology. (2002) 59:92–8.
Сподели: