Миастения, която не се подобрява, въпреки използването на всички възможни лечения.

Сподели: