Рефлексът е директен отговор, който не изисква съзнателно мислене. Съществуват прости и сложни рефлексни дъги.

Рефлексният път е най-елементарната функционална единица на нервната система – обхваща комплексния път от рецептора, който получава стимула до ефектора, който отговаря на получения стимул. Например, когато неврологът удари с чукчето си зоната под капачката на коляното, мускулът на бедрото се съкращава и подбедрицата отскача напред.

Защо се случва това? При удара с неврологичното чукче се дразнят сухожилни рецептори на четириглавия мускул. Тези рецептори принадлежат към сетивния неврон. Нервният импулс тръгва по сетивния неврон, чрез интерневрона в сивото вещество на гръбначния мозък се предава до двигателния неврон, който изпраща импулс до мускула и настъпва мускулно съкращение. 

До рефлексните дъги в гръбначния мозък достигат и нервни импулси от главния мозък, който осъществява контрол над тях. Това е причината, поради която при увреда на гръбначния мозък не се осъществяват рефлекси, чиито рефлексни дъги минават под мястото на увредата. Настъпва парализа на мускулите и загуба на сетивност по това ниво. Посредством подобни рефлексни дъги се инервират и вътрешните и тазовите органи (напр. пикочен мехур и дебело черво).

рефлекс
Следваща статия: Рефрактерна миастения
Сподели: