Цитокините регулират имунния отговор, като стимулират или потискат активността, броя и диференциацията на различни клетки.

Абнормното производство на цитокини както от имунни, така и от неимунни клетки в кожата може да доведе до прекомерна клетъчна инфилтрация и клетъчна смърт, което води до възпаление.

Цитокините са способни да регулират различни клетъчни процеси, като клетъчно делене, оцеляване и миграция, в зависимост от условията на околната среда.

Следваща статия: Личности
Сподели: