Скелетните мускули са изградени от напречно-набраздени мускулни влакна. Когато до мускула достигне нервен импулс, мускулното влакно се съкращава и намалява дължината си с 25-50%, като в същото време дебелината на влакното се увеличава. Всеки мускул има начална част към дадена кост и залавно място и при съкращаването костните сегменти се приближават един към друг, т.е. случва се движение на крайника. Мускулното влакно е изградено от мускулни клетки, които са познати като миофибри. Това са гигантски клетки – дължината им варира от 1 милиметър до 10-12 сантиметра. При по-късите мускули, миофибрите се простират по цялата дължина на мускулното влакно, а при по-дългите мускули се прикрепват една към друга чрез съединителна тъкан.

Всяка мускулна клетка е обвита от еластична клетъчна мембрана, наречена сарколема. Цитоплазмата на клетката носи името саркоплазма. В нея се намират ядрата, рибозомите, митохондриите и други клетъчни органели, както и мембранна система от каналчета, която носи името саркоплазмен ретикулум и има разширения, в които се отлагат калциеви йони.

При светлинна микроскопия се установява, че миофибрилите имат последователно редуващи се тъмни и светли ивици. Именно тази особеност е дала наименованието напречно набраздена мускулатура. През средата на тъмната (А) ивица се забелязва по-светла зона, наречена H-зона, през която преминава тъмна линия (М-линия). Всяка светла (I) ивица се разделя от тънка мембрана, позната като Z-мембрана. Участъкът между две Z-мембрани се нарича саркомер и е основната структурна единица на миофибрилата.

Знае се, че:

  • А-ивицата съдържа протеините актин и миозин;
  • I-ивицата съдържа само актин;
  • H-зоната съдържа само миозин.
  • Тъмната М-линия е мястото, където се срещат миозиновите нишки.

Съкращенията се случват с участието на актина и миозина и обособяват движения на костите и ставите, а двигателната активност е продукт на нервно-мускулната система.

Мускулният тонус се състои от статичен (в покой) и динамичен (при разтягане) компонент.

  • Статичният (означава се още като постурален) мускулен тонус зависи от нерефлексни механизми, като еластичните свойства на мускулите, ставното триене и дължината на мускула, които определят напрежението на мускулите при покой. Той осигурява позата на тялото при покой.
  • Динамичният (означава се още като кинетичен) мускулен тонус зависи от промяната на дължината на мускула и скоростта на неговото разтягане. Той служи за подпомагане и модулиране на мускулното съкращение при двигателния акт.
Сподели: