Колаген тип XIII е първият колаген, идентифициран като трансмембранен (молекулата има вътреклетъчна и извънклетъчна част). Този тип колаген се установява в постсинаптичната мембрана на нервно-мускулния синапс и има структуроопределящо значение. Счита се, че трансмембранният колаген XIII може директно да свърже пресинаптичните и постсинаптичните мембрани в синапса. Въпреки, че много от трансмембранните адхезионни молекули не са достатъчно големи, за да обхванат относително широката синаптична цепнатина, извънклетъчният домейн (зона) на колаген XIII е пръчковидна структура, способна да обхваща 150 nm разстояние (1).  

Антитела срещу колаген XIII са открити при 7,1% от пациентите с МГ, положителни за ацетилхолиновия рецептор антитела и при 15,8% от серонегативните серуми (2):

  • Не са наблюдавани забележими разлики между пациентите с и без антитела срещу колаген XIII по отношение на симптомите.
  • Освен това, тези антитела не са специфични за МГ, установяват се при  офталмопатия на Grave (при тиреококсикоза) (3) и при около 3% от случаите, вкл. при серонегативните пациенти.

Следователно, тяхното участие в патологичните процеси, които определят развитието на болестта не е изяснено. Неизвестна към момента е и ролята им като диагностичен маркер. 

Литература

  1. Tu H, Sasaki T, Snellman A, Göhring W, Pirilä P, Timpl R, Pihlajaniemi T. The type XIII collagen ectodomain is a 150-nm rod and capable of binding to fibronectin, nidogen-2, perlecan, and heparin. J Biol Chem. 2002;277:23092–23099.
  2. Tu H, Pirskanen-Matell R, Heikkinen A, Oikarainen T, Risteli J, Pihlajaniemi T. Autoimmune antibodies to collagen XIII in myasthenia gravis patients. Muscle Nerve. (2018) 57:506–10.
  3. De Bellis A, Sansone D, Coronella C, Conte M, Iorio S, Perrino S, et al. Serum antibodies to collagen XIII: a further good marker of active Graves' ophthalmopathy. Clin Endocrinol. (2005) 62:24–9. doi: 10.1111/j.1365-2265.2004.02167.x
Следваща статия: Антитела срещу кортактин
Сподели: