Антагонистът е лекарство с действие, противоположно на определени физиологични функции в организма или на други лекарства. Ефектът на антагонистите се осъществява с изместването на биологичния лиганд (веществото, което е активно) от неговия рецептор и свързването му с биологично неактивна молекула. Ако молекулата притежава все пак даден ефект, подобен по насока, но по-слаб, се говори за частичен антагонизъм.

Следваща статия: Антитела срещу колаген Q
Сподели: