Намалената възможност за движение се нарича пареза, а пълното отсъствие на активни движения - парализа или плегия. Когато нарушението на мускулната сила засяга:

  • един крайник се означава като монопареза (моноплегия),
  • четирите крайника – квадрипареза (квадриплегия, тетраплегия),
  • двата крайника от едната страна - хемипареза (хемиплегия)
  • двата долни респ. горни крайници – парапареза (параплегия). 

Мускулната слабост е основен симптом при миастения, но не става въпрос за парализа, защото мускулната сила намалява при движение (напр. в края на деня) и се подобрява от почивка, нещо което при парализата не се случва.

За да направи точна преценка, лекарят ще изследва мускулната сила винаги симетрично, отгоре надолу, в седнало или легнало положение.

Сподели: